CIBUĽOVÝ PARKÚR 2013 - 15.ROČNÍK

Jubilejný 15. ročník Cibuľového parkúru V nedeľu 18. augusta sa v Maduniciach konal už 15. ročník jazdeckých pretekov Cibuľový parkúr. Jazdci si svoje sily zmerali v troch súťažiach. Otváracou súťažou bol parkúr stupňa Z, tradične nesúci názov Cena starostky obce Madunice. Najlepšie v ňom zajazdila Jana Mareková na koni Bambino. Za ňou sa umiestnila Radoslava Grúzová s koňom Vigom a tretie miesto obsadila Timea Tardíková s Perlou 6. V druhej súťaži , stupňovanej náročnosti so žolíkom, jazdenej ako Cena PVOD Madunice, si prvé miesto vybojovala Miroslava Poláková so Sandy 2. Viktor Šandor na Gotike obsadil druhé miesto a Natália Muthová na koni Fokker Flight tretie. Poslednou súťažou bol bola stupňovaná náročnosť so žolíkom na úrovni stupňa L. Táto súťaž bola sponzorovaná firmou Moreau Agri. Víťazkou sa opäť stala Miroslava Poláková v sedle koňa Casiopea. Druhé miesto získal Peter Jarabica na koni SHS Quidomar a na treťom mieste skončila Lucia Ambrová na koni Keysy. Počas prestávok mohli diváci obdivovať vystavenú techniku firmy Moreau Agri, pre tých odvážnejších bola pripravená vysokozdvižná plošina, z ktorej sa mohli pozrieť na areál z poriadnej výšky. Usporiadateľ pretekov, Zámocký jazdecký klub sa každým rokom snaží o zlepšenie úrovne podujatia. Oživenie priniesol nový hlas za mikrofónom, komentár Petra Šťastného zatiahol do diania na kolbisku všetkých divákov. Úmysel obohatiť športové podujatie o kultúrny rozmer sa podarilo dosiahnuť zaradením dvoch recitálov Pala Drapáka do prestávok podujatí. V Maduniciach sa zapáčilo maliarovi koní Marekovi Maestovi, po Dni koní zavítal i na parkúrové preteky a dokončoval jeden zo svojich obrazov priamo v areáli. Jubilejný 15. ročník priniesol aj milú spoločenskú udalosť – sponzori prvých dvoch súťaží venujú svoju priazeň a všestrannú pomoc Cibuľovému parkúru od jeho prvého ročníka. Túto mimoriadnu skutočnosť vysoko ocenil aj Zámocký jazdecký klub a udelil Mgr. Alene Jelušovej , Jozefovi Lietavovi a Ing. Oliverovi Šiatkovskému Čestné uznanie za dlhoročnú spoluprácu a zásluhy o rozvoj jazdeckého športu.

Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNOK

Richard Potocký Registrujúci: RICH-0356 DOMÉNY NA PREDAJ : www.drezura.sk www.parkur.sk 0903767030