DREZÚRNE PRETEKY MADUNICE 2015

Jubilejný X. ročník drezúrnych pretekov, ktoré usporiadal Zámocký jazdecký klub 31.5.2015 v areáli PVOD Madunice naznačil, že drezúra vystupuje z tieňa skokových pretekov a začína sa tešiť čoraz väčšej pozornosti diváckej verejnosti. Drezúrne preteky sa darí organizovať vďaka podpore a pomoci širšieho okolia a sú výsledkom spolupráce miest Hlohovca , Leopoldova a obce Madunice. V prvej súťaži, drezúrnej úloha Z4, jazdenej ako Cena primátora mesta Hlohovec, zvíťazila Martina Cagáňová na koni Carmen z JK Mitani Prievidza , ako druhá sa umiestnila Barbara Petláková na koni April z STU Bratislava a tretia skončila Zdenka Novotná s koňom Dantof z Fotosvetu Skýcov. Trofeje a vecné ceny odovzdal najlepším jazdkyniam tejto súťaže Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec. Nad druhou súťažou - drezúrnou úlohou L1 prevzala záštitu SNS a bola jazdená ako Cena Slovenskej národnej strany. Prvé miesto v tejto súťaži si vybojoval Richard Potocký – Tiara z usporiadajúceho oddielu, druhá skončila Zdenka Novotná s koňom Dantof z Fotosvetu Skýcov, tretia sa umiestnila Radka Kyselovičová – Waltzing Matilda z Fotosvetu V+V. Pohár a vecnú cenu odovzdal Richardovi Potockému osobne podpredseda SNS Ing. Vladimír Chovan, ďalšie dekorácie boli v réžií JUDr. Magdalény Kuciaňovej, predsedníčky krajskej rady SNS. Po prestávke odštartovala tretia súťaž, drezúrna úloha L4, Cena primátoky mesta Leopoldov. Jej víťazkou sa stala Radka Kyselovičová – La Vienna z Fotosvetu V+V. Ako druhá sa umiestnila jej oddielová kolegyňa Žofia Pavlenová na koni La Ten a tretie miesto patrilo Denise Macháčkovej, štartujúcej za SPK Trnava. Víťazným jazdkyniam odovzdala poháre a vecné ceny Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta Leopoldov. Záverečná štvrtá súťaž drezúrnych pretekov bola jazdená ako Cena Pizzerie Armando Leopoldov. Najlepšie sa podarilo predviesť drezúrnu úlohu S2 domácemu Richardovi Potockému na koni Tiara, druhá skončila Radka Kyselovičová – La Vienna z Fotosvetu V+V, tretia sa umiestnila Žofia Pavlenová na koni La Ten taktiež z Fotosvetu V+V. Z rodinných dôvodov sa pretekov nemohol zúčastniť sponzor tejto súťaže p. Marián Chudý a tak ho ochotne na dekorácií zastúpil Palo Drapák a odovzdal víťazom poháre a vecné ceny. Starostka obce Madunice Mgr. Alena Jelušová ako poslankyňa TTSK venovala cenu pre najlepšieho jazdca z Trnavskej jazdeckej oblasti. Na radosť všetkých prítomných sa ním stal Richard Potocký zo Zámockého jazdeckého klubu. Príjemná atmosféra, plynulý priebeh podujatia a spokojnosť štartujúcich potvrdili, že drezúrne preteky v Maduniciach našli svoju optimálnu podobu. Živý komentár Petra Šťastného dával možnosť i neodborníkom nazrieť do tajomstiev jazdeckého športu a prispel k popularizácií drezúrneho športu v regióne.

Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNOK

Richard Potocký Registrujúci: RICH-0356 DOMÉNY NA PREDAJ : www.drezura.sk www.parkur.sk 0903767030