DEŇ KONÍ MADUNICE

Deň koní Madunice Posledná májová nedeľa od roku 1998 v susednej Českej republike nesie názov Deň koní. Jazdecké kluby, jazdiarne a chovateľské strediská zoznamujú so svojou činnosťou širokú verejnosť. Pre návštevníkov pripravujú zaujímavé akcie / napríklad deň otvorených dverí, jazdecké ukážky, sprievody mestom, krsty žriebät a pod./. Verejnosti je umožnené zoznámiť sa s jazdeckým a chovateľským programom jednotlivých klubov. Akcia prebieha pod záštitou jazdeckej federácie a v uvedený deň skutočne takmer všetky kluby otvárajú svoje areály milovníkom koní. V Zámockom jazdeckom klube sledovali podobné aktivity za riekou Moravou s neskrývanými sympatiami, no organizácia podobného podujatia sa „vďaka“ finančnej náročnosti zdala byť v nedohľadne. Organizovanie Dňa koní začalo nadobúdať konkrétnu podobu v roku 2012, kedy vyšla výzva mesta Hlohovec k predkladaniu projektov na zostavenie programu osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Projekt uspel v širokej ponuke rozličných aktivít a jeho realizácia v roku 2013 sa stala realitou. Športovo-relaxačné podujatie Deň koní sa stalo jedným z podujatí organizovaných v rámci združenia Via Hlohoviensis, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Projekt si kladie za cieľ podporiť prezentáciu Mesta Hlohovec, obcí v regióne Hlohovecka, zapojiť občanov do aktivít v oblasti športu a relaxu a zvýšiť záujem domácich i zahraničných turistov o región. Podujatie sa uskutočnilo v roku 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec, ale aj niektorých obcí regiónu Hlohovecka, medzi ktoré patrí aj obec Madunice. Posledná májová nedeľa sa v rozpore s prognózami meteorológov usmiala na účastníkov podujatia v plnej kráse. V areáli Zámockého jazdeckého klubu už od poludnia prebiehali sprievodné aktivity v podobe prehliadky stajní, poľnohospodárskeho múzea či minigalérie. Tradične veľkej pozornosti sa tešili poníky, ktoré odviezli nespočetné množstvo jazdychtivých detí, spestrením programu boli atraktívne ukážky sokoliarskej práce. V dobre fungujúcom detskom kútiku popri mnohých detských aktivitách prebiehala aj výtvarná súťaž „Kôň očami detí“. Veľkou inšpiráciou pre mladých výtvarníkov bol prítomný maliar koní Marek Maest, ktorý priamo v areáli dokončoval jeden zo svojich obrazov. O 14.00 hod oficiálne otvorili podujatie starostka obce Madunice pani Alena Jelušová a primátor mesta Hlohovec pán Peter Dvoran. Po ich prejavoch zaznela Modlitba koňa v podaní Pala Drapáka. To už boli na parkúrovej ploche členovia oddielu jazdnej polície SR aby divákom predviedli zaujímavé ukážky z výcviku policajných koní. Diváci najviac aplaudovali pri prekonávaní špeciálnych prekážok – dymovej clony a otvoreného ohňa. To, že sú tieto kone aj v plnej športovej forme, ukázali pri prekonávaní klasických parkúrových prekážok. Za potlesku prítomných odovzdali kolbisko jazdeckému oddielu Agropartner z Plaveckého Podhradia, ktorý predviedol verejnosti svoje mladé kone. Bolo zaujímavé sledovať, ako pod vedením trénera Honza Vahalu nadobúdali istotu a sebavedomie. V závere skokovej ukážky už títo mladíci ,vďaka dobrej stavbe tréningovej jednotky, pôsobili suverénnym dojmom. Vystúpenie najmladších voltížerov zo SOUP Šaľa v réžií Jany Majdlenovej si ihneď získalo srdcia všetkých prítomných. Vekom deti , cvičiace na koni s nasadením budúcich šampiónov sú vždy veľkou inšpiráciou, hlavne pre najmladších divákov. V programe, ktorý bol oslavou spoločnej púte človeka a koňa, nesmeli chýbať ani zástupcovia bieleho baletu z NŽ Topoľčianky. Kreácia Pas de deux Martiny Nittnaus a Kristíny Flakovej na lipických žrebcoch Neapolitano XI - 15 a Siglavy XI-14 , prepracovaná do najmenších detailov, vniesla na obdĺžnik atmosféru klasickej španielskej drezúrnej školy, pôvab a eleganciu modernej športovej drezúry v lyrickej drezúrnej variácií predviedol domáci jazdec Richard Potocký so svojou Tiarou. A opäť sa na kolbisko vrátili šalianski voltížeri, tentoraz to boli juniori s lonžérkou Andreou Bičovou. Za vystúpenie plné obtiažnych gymnastických prvkov sa im právom ušiel aplauz publika. V záverečnej ukážke agility sa prezentoval Kynologický klub z Nitry . V kultúrnej časti podujatia vystúpil Palo Drapák s recitálom, kde zazneli jeho najznámejšie piesne. Keďže nebola uposlúchnutá jeho výzva Slnko stoj ! a čas sa naplnil, podujatie sa skončilo a cca 1000 návštevníkov si odnášalo domov pocity príjemne stráveného nedeľného popoludnia. Popoludnia, kde hlavnou postavou bol jeden z najpozoruhodnejších zázrakov prírody. Jeho veličenstvo kôň - tvor plný úžasnej a podmanivej krásy, jemnosti a sily zároveň. Autor foto : Rastislav Búgel, archív ZJK

Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNOK

Richard Potocký Registrujúci: RICH-0356 DOMÉNY NA PREDAJ : www.drezura.sk www.parkur.sk 0903767030