DEŇ KONÍ MADUNICE 2018

Deň koní Madunice Pri príležitosti svojich dvoch významných jubileí a to 25. výročia vzniku klubu a 20. výročia pôsobenia v obci Madunice Zámocký jazdecký klub usporiadal 3.6.2018 v areáli PVOD Madunice podujatie pod názvom Deň koní . Program bol zostavený tak, aby divákom priblížil využitie koňa vo viacerých športových disciplínach, príslušníci Jazdnej polície SR predviedli prípravu a prácu policajných koní, nad prekážkami videli i psíkov v ukážke agility a v závere si diváci mohli vychutnať atmosféru pravého rytierskeho turnaja. Na zabezpečenie širokej škály ukážok sa Zámocký jazdecký klub obrátil na malé kluby v okolí, aby dokázal verejnosti, že je v nich veľa zanietených organizátorov a talentovaných jazdcov. Diskusia o opodstatnenosti existencie týchto klubov na prelome rokov bola absurdná. Parkúrové skákanie predviedli zverenkyne trénera Ivana Líšku a diváci mali možnosť sledovať všetky kroky prípravy koňa na skákanie a následne samotné prekonávanie prekážok. V drezúrnej ukážke reprezentovala domáci Zámocký jazdecký klub dvojica Richard Potocký – Tiara. Diváci videli lyrické drezúrne variácie na skladbu Nothing Else Matters skupiny Apocalyptica. Škoda len, že to bolo ich jediné verejné vystúpenie v tomto roku. Nasledovali westernové ukážky realizované vďaka pomoci Pavla Galbičku z Oklahoma ranča. Originálnym nástupom na kolbisko sa prezentovali Andrea Štrbíková a Zuzka Hergezelová. Prvá predviedla ukážky rýchlostných disciplín, druhá majstrovské ovládanie koňa vo westernovej drezúre. Všetko moderoval jedinečným spôsobom Peter Šťastný. Bol všade, kde sa čosi dialo – pohyboval sa na moderátorskom stanovišti, následne viedol rozhovory s účinkujúcimi priamo na kolbisku. Jeho komentár dal divákom obrovské množstvo informácií o jazdeckom športe a títo ich s vďakou prijímali. Po westerne sa na parkúre objavili príslušníci Jazdnej polície SR a svojím zaujímavým vystúpením naplno zaujali divákov a právom zožali aplauz prítomných divákov. Ďalej nasledovala ukážka menej rozšíreného jazdeckého športu – po prvý raz v regióne mohli diváci sledovať konské pólo. Že je to šport úžasne náročný a súčasne atraktívny, predviedla dvojica Dominika Stanislavová a Dušan Nagy, členovia JK Hrubá Borša. Vo vysokom tempe odohrali jednu čaku a následne komentoval Dušan Nagy niektoré pravidlá a údery priamo zo sedla. O tom, že skákanie cez prekážky nie je iba doménou koní, všetkých prítomných presvedčili vo svojej ukážke členky Agility klubu z Nitry. Počas prestavby kulís na rytierske vystúpenie bavil divákov svojimi pesničkami čestný člen Zámockého jazdeckého klubu Palo Drapák. Jeho vystúpenia sú každoročne slávnostnou chvíľou a diváci sa ho dočkali i tento rok. Záverečné finále podujatia patrilo Rytierskemu turnaju rytiera Gastona de Camarque. Premyslený scenár vystúpenia, perfektné kostýmy a doplnky, umocnené dobovou hudbou, znamenali pre prítomných divákov ten najlepší záver podujatia, aký si mohli želať. Nie vlastnou vinou sa Zámocký jazdecký klub ocitol na rázcestí. Rozhodli sme sa vydať cestou organizovania podujatí, ktoré prinášajú radosť jazdcom, divákom i organizátorom. Podľa ohlasov verejnosti Deň koní bol jedným z takýchto podujatí.

Strana:  « predchádzajúci  1 2 3 4 5 6 7  ďalší »
Strana:  « predchádzajúci  1 2 3 4 5 6 7  ďalší »

Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNOK

Richard Potocký Registrujúci: RICH-0356 DOMÉNY NA PREDAJ : www.drezura.sk www.parkur.sk 0903767030